1x.hu - Delegáció partner

 
Keresés Keresés Törlés Részletes Delegáció - részletes keresésDelegáció - részletes keresésDelegáció - részletes keresés
_D_
ábraszöveg
adatszöveg
ajánlásszöveg
ajánlószöveg
alapszöveg
alkotmányszöveg
általános szöveg
átkötőszöveg
átszövegezés
avatószöveg
bemondószöveg
beszélt szöveg
betétszöveg
bevezetőszöveg
borítószöveg
brosúraszöveg
buborékszöveg
búcsúszöveg
címlapszöveg
címszöveg
dalszöveg
definíciószöveg
diaszöveg
dokumentumszöveg
drámaszöveg
duma
egyezményszöveg
énekszöveg
értelmezőszöveg
értelmező szöveg
esküszöveg
esszészöveg
étlapszöveg
falszöveg
falvédőszöveg
faxszöveg
fedőszöveg
fejezetszöveg
fejszöveg
feladatszöveg
felhívásszöveg
feliratszöveg
figyelmeztetőszöveg
filmhíradószöveg
filmszöveg
fogadalomszöveg
folklórszöveg
folyóiratszöveg
folyószöveg
fordításszöveg
formaszöveg
formátumszöveg
forrásszöveg
főszöveg
főszöveganyag
függelékszöveg
fülszöveg
futószöveg
háttérszöveg
hibaszöveg
híradószöveg
hirdetésszöveg
hírszöveg
hívószöveg
honlapszöveg
idegennyelvű szöveg
imaszöveg
indítószöveg
indokolásszöveg
indulószöveg
interjúszöveg
írott szöveg
ismertetőszöveg
jegyzetszöveg
jogi szöveg
jogszabályszöveg
jogszöveg
kampányszöveg
kánonszöveg
kantátaszöveg
katalógusszöveg
katonadalszöveg
kenyérszöveg
képernyőszöveg
képeslapszöveg
képregényszöveg
képszöveg
keresőszöveg
keretezőszöveg
keretszöveg
kezdőszöveg
kéziratszöveg
kiadványszöveg
kísérőszöveg
klipszöveg
klisészöveg
kódexszöveg
kódszöveg
költeményszöveg
kommentárszöveg
konferálószöveg
konferansziészöveg
konferanszszöveg
könyvszöveg
köszöntőszöveg
kottaszöveg
közlönyszöveg
krónikaszöveg
kulcsszöveg
kultuszszöveg
kuplészöveg
lábjegyzetszöveg
lábszöveg
lapszöveg
lexikonszöveg
magyarázószöveg
magyar szöveg
marketingszöveg
marketing szöveg
megjegyzésszöveg
megnyitószöveg
mellékszöveg
menüszöveg
meseszöveg
mintaszöveg
miseszöveg
mondaszöveg
mondókaszöveg
naplószöveg
narrátorszöveg
népdalszöveg
normaszöveg
nótaszöveg
novellaszöveg
nyelvemlékszöveg
nyitószöveg
nyomtatott szöveg
okiratszöveg
oklevélszöveg
oktatószöveg
oldalszöveg
olvasmányszöveg
operaszöveg
operettszöveg
összekötőszöveg
párbeszédszöveg
példaszöveg
plakátszöveg
pop-up szöveg
popup szöveg
propagandaszöveg
próza
ráolvasásszöveg
ráolvasószöveg
recenziószöveg
referátumszöveg
referenciaszöveg
refrénszöveg
regényszöveg
rejtvényszöveg
reklámdalszöveg
reklámszöveg
rendeletszöveg
rítusszöveg
röpiratszöveg
sablonszöveg
sajtószöveg
sanzonszöveg
segítségszöveg
sírszöveg
slágerszöveg
súgószöveg
sürgönyszöveg
szabványszöveg
szakszöveg
szakszövegírás
számítógépszöveg
számlaszöveg
számviteli szakszöveg
széljegyzetszöveg
szemelvényszöveg
szentírásszöveg
szentszöveg
szertartásszöveg
szerződésszöveg
színdarabszöveg
színjátékszöveg
szinkronszöveg
szövegablak
szövegábra
szövegábrázolás
szövegadaptáció
szövegadatbázis
szövegaláhúzás
szövegaláírás
szövegalakítás
szövegalakító
szövegalakzat
szövegalámondás
szövegállomány
szöveganalizátor
szöveganalízis
szöveganimáció
szöveganyag
szövegapplikáció
szövegarchívum
szövegárnyékolás
szövegasszociáció
szövegátalakítás
szövegátcsoportosítás
szövegátdolgozás
szövegátemelés
szövegátértelmezés
szövegátformálás
szövegáthagyományozás
szövegáthagyományozódás
szövegáthallás
szövegátírás
szövegátjátszás
szövegattitűd
szövegattribútum
szövegátültetés
szövegátvétel
szövegátvitel
szövegautomata
szövegbank
szövegbányászat
szövegbeemelés
szövegbefejezés
szövegbefogadás
szövegbegépelés
szövegbegépelő
szövegbehelyettesítés
szövegbehúzás
szövegbeiktatás
szövegbeillesztés
szövegbeírás
szövegbeíró
szövegbejátszás
szövegbejegyzés
szövegbélyegző
szövegbemondás
szövegbemondó
szövegbeolvasás
szövegbeolvasó
szövegbeosztás
szövegbeszkennelés
szövegbeszúrás
szövegbetét
szövegbetoldás
szövegbetű
szövegbeúsztatás
szövegbevitel
szövegbírálat
szövegblokk
szövegbuborék
szövegcédula
szövegcím
szövegcímke
szövegcímsor
szövegcsere
szövegcserélő
szövegcsík
szövegdallam
szövegdefiníció
szövegdekoráció
szövegdigitalizálás
szövegdiktálás
szövegdoboz
szövegdokumentáció
szövegdokumentum
szövegdráma
szövegdramaturgia
szövegeditor
szövegeffektus
szövegegybevetés
szövegegybevető
szövegegyezés
szövegegyeztetés
szövegegység
szövegejtés
szövegelem
szövegelemzés
szövegelemző
szövegelés
szövegelhelyezés
szövegellenőrzés
szövegelmélet
szövegélmény
szövegelmondás
szövegelőfordulás
szövegelőkészítés
szövegeloszlásmód
szövegelőzmény
szövegelrendezés
szövegelsajátítás
szövegeltérés
szövegelválasztás
szövegelválasztó
szövegemlék
szövegértelmezés
szövegértés
szöveges dokumentum
szövegeszköz
szövegexport
szövegexportálás
szövegezés
szövegezésmód
szövegező
szövegfájl
szövegfájlformátum
szövegfajta
szövegfejtés
szövegfejtő
szövegfeldolgozás
szövegfeldolgozó
szövegfelépítés
szövegfelesleg
szövegfelfogás
szövegfelidézés
szövegfelírás
szövegfelirat
szövegfelismerés
szövegfelismerő
szövegfeljegyzés
szövegfelmondás
szövegfelmondó
szövegfelolvasás
szövegfelolvasó
szövegfelület
szövegfelvétel
szövegfelvitel
szövegferdítés
szövegfilológia
szövegfilozófia
szövegfogalmazás
szövegfogalom
szövegföldolgozás
szövegfölirat
szövegfolklór
szövegfolklorisztika
szövegfölolvasás
szövegfölvétel
szövegfolytatás
szövegfolytonosság
szövegfordítás
szövegfordító
szövegfordulat
szövegforgács
szövegforma
szövegformáció
szövegformálás
szövegformáló
szövegformátum
szövegformázás
szöveg formázás
szövegformázó
szövegformula
szövegforrás
szövegfoszlány
szövegfüggvény
szövegfüzér
szövegfűzés
szövegfüzet
szöveggarnitúra
szöveggenerálás
szöveggeneráló
szöveggenerátor
szöveggenetika
szöveggenezis
szöveggondozás
szöveggravírozás
szöveg gravírozás
szöveggyűjtemény
szöveghamisítás
szöveghamisító
szöveghangsúly
szöveghangsúlyozás
szöveghasáb
szöveghasználat
szövegháttér
szöveghely
szöveghelyesség
szöveghelyettesítés
szöveghelyettesítő
szöveghiány
szöveghiba
szöveghitelesítés
szöveghitelesség
szöveghivatkozás
szöveghossz
szöveghosszúság
szöveghűség
szöveghúzás
szövegidézés
szövegidézet
szövegigazítás
szövegillusztráció
szövegillusztráló
szövegimport
szövegindex
szövegindexelés
szöveginformáció
szövegintarzia
szövegintegráció
szövegintegritás
szöveginterpretáció
szöveginterpretálás
szöveginterpretáló
szövegintervallum
szöveginzert
szövegirány
szövegírás
szövegíró
szövegismeret
szövegismertetés
szövegismétlés
szövegismétlő
szövegjavaslat
szövegjavítás
szövegjavító
szövegjelölés
szövegjelölő
szövegjóváhagyás
szövegkánon
szövegkép
szövegkeresés
szövegkereső
szövegkeret
szövegkeretezés
szövegkészlet
szövegkezdemény
szövegkezdés
szövegkezdet
szövegkezelés
szövegkezelő
szövegkiadvány
szövegkialakítás
szövegkiegészítés
szövegkiejtés
szövegkiemelés
szövegkiemelő
szövegkigépelés
szövegkihagyás
szövegkiírás
szövegkiíratás
szövegkiíró
szövegkijelölés
szövegkijelölő
szövegkijelzés
szövegkijelző
szövegkincs
szövegkitöltés
szövegkivágás
szöveg kivágás
szövegkivetítő
szövegkivonat
szövegkivonatolás
szövegklisé
szövegkód
szövegkódolás
szövegkódoló
szövegkoherencia
szövegkohézió
szövegkölcsönzés
szövegkollázs
szövegkollekció
szövegköltemény
szövegköltészet
szövegköltő
szövegkombináció
szövegkonstans
szövegkonténer
szövegkontextus
szövegkontúr
szövegkonvertálás
szövegkonverter
szövegkonverzió
szövegkönyv
szövegkonzol
szövegkörnyezet
szövegkorrekció
szövegkorrigálás
szövegköz
szövegközhely
szövegközlés
szövegközlő
szövegkritika
szövegkritikus
szövegküldés
szövegküldő
szövegkultúra
szövegkurzor
szövegkutatás
szövegkutató
szövegleírás
szövegleíró
szöveglejegyzés
szöveglejegyző
szöveglektorálás
szöveglelemény
szöveglelet
szövegleltár
szöveglemez
szövegletöltés
szöveglétrehozás
szöveglétrehozó
szöveglingvisztika
szöveglinkelés
szöveglista
szöveglogó
szövegmagyarázás
szövegmagyarázat
szövegmagyarázó
szövegmargó
szövegmásolás
szövegmásolat
szövegmásoló
szövegmaszk
szövegmegértés
szövegmegfogalmazás
szövegmegformálás
szövegmeghatározás
szövegmegjelenítés
szövegmegjelenítő
szövegmelléklet
szövegmemorizálás
szövegmennyiség
szövegmentés
szövegméret
szövegméretezés
szövegmező
szövegminőség
szövegminta
szövegmintázat
szövegmód
szövegmodorosság
szövegmódosítás
szövegmódosító
szövegmódosulás
szövegmodul
szövegmondás
szövegmondó
szövegmontázs
szövegmorfológia
szövegmorzsa
szövegmotívum
szövegmű
szövegműfaj
szövegmutató
szövegművelet
szövegnagyító
szövegnagyság
szövegnarráció
szövegnyelvészet
szövegnyelvtan
szövegnyilvántartás
szövegnyomat
szövegnyomó
szövegnyomozás
szövegnyomtatás
szövegnyomtató
szövegobjektum
szövegoldal
szövegolvasás
szövegolvasat
szövegolvasó
szöveg-összeállítás
szövegösszefüggés
szövegösszefűzés
szövegösszekötő
szövegösszemondás
szövegösszetétel
szövegösszetevő
szövegösszevetés
szövegosztályozás
szövegpanel
szövegpárhuzam
szövegpartitúra
szövegpélda
szövegpéldány
szövegpercepció
szövegplágium
szövegpozíció
szövegprezentáció
szövegprogram
szövegpublikáció
szövegpublikálás
szövegpuffer
szövegrajz
szövegrajzolás
szövegrecitálás
szövegregény
szövegrekonstrukció
szövegreláció
szövegrend
szövegrendezés
szövegrendszer
szövegrepertoár
szövegreprodukció
szövegrestaurálás
szövegrész
szövegrészlet
szövegritmika
szövegritmizálás
szövegritmus
szövegrögzítés
szöveg rögzítés
szövegrögzítő
szövegrokonság
szövegromlás
szövegrövidítés
szövegrövidülés
szövegsablon
szövegsajátosság
szövegsajátság
szövegséma
szövegsokszorosítás
szövegsor
szövegsorrend
szövegspecifikáló
szövegspecifikus
szövegstatisztika
szövegstilisztika
szövegstílus
szövegstruktúra
szövegstrukturálás
szövegsűrűség
szövegszakasz
szövegszedés
szövegszedő
szövegszegmens
szövegszegmentálás
szövegszegmentum
szövegszél
szövegszelekció
szövegszemantika
szövegszemelvény
szövegszemiotika
szövegszemlélet
szövegszempont
szövegszerkesztés
szövegszerkesztő
szövegszerkezet
szövegszerűség
szövegszerző
szövegszín
szövegszínház
szövegszintaktika
szövegszintaxis
szövegszintézis
szövegszituáció
szövegszótár
szövegszövés
szövegszövet
szövegszövevény
szövegszubsztrátum
szövegszűrés
szövegtábla
szövegtáblázat
szövegtabló
szövegtabulálás
szövegtagolás
szövegtagoltság
szövegtan
szövegtanulás
szövegtanulmányozás
szövegtapadás
szövegtár
szövegtárelem
szövegtárolás
szövegtároló
szövegtartalom
szövegtartomány
szövegtechnika
szövegtechnológia
szövegtekercs
szövegterjedelem
szövegterv
szövegtervezés
szövegtervezet
szövegtest
szövegtévesztés
szövegtextúra
szövegtipizálás
szövegtipográfia
szövegtipológia
szövegtípus
szövegtisztaság
szövegtisztítás
szövegtolmácsolás
szövegtömörítés
szövegtömörítő
szövegtoposz
szövegtördelés
szövegtördelő
szövegtöredék
szövegtörlés
szövegtorlódás
szövegtorzítás
szövegtorzó
szövegtörzs
szövegtorzulás
szövegtradíció
szövegtranszformáció
szövegtranszformálás
szövegtudás
szövegtudomány
szövegtudós
szövegtükör
szövegtulajdonság
szövegutalás
szövegütközés
szövegüzenet
szövegvágás
szövegváltozat
szövegváltozó
szövegváltoztatás
szövegvariáció
szövegvariálás
szövegvariálódás
szövegvariáns
szövegváz
szövegvázlat
szövegvégződés
szövegvers
szövegverzió
szövegvésés
szövegvéső
szövegvizsgálat
szövegvonatkozás
szövegzáradék
szövegzárlat
szövegzavar
szövegzeneiség
táblaszöveg
tájékoztatószöveg
tananyagszöveg
táncdalszöveg
tankönyvszöveg
tanszöveg
táviratszöveg
telefaxszöveg
tervezetszöveg
tesztszöveg
tételszöveg
típusszöveg
tollbamondásszöveg
töltelékszöveg
törvényszöveg
törzsszöveg
üdvözlőszöveg
újságszöveg
uszítószöveg
üzenetszöveg
vándorszöveg
varázsszöveg
vázlatszöveg
végtelen szöveg
versszöveg
vezérszöveg
videószöveg
vitaszöveg
záradékszöveg
zárószöveg
zeneszöveg
zsolozsmaszöveg
zsoltárszöveg
alkotmányszövegezés
búcsúszövegírás
dalszövegelemzés
dalszövegfordítás
dalszövegfüzet
dalszövegidézet
dalszövegírás
dalszövegíró
dalszövegkönyv
dalszövegmutató
dalszövegrészlet
dalszövegszerző
feladatszövegező
filmszövegfordító
filmszöveg fordító képzés
filmszövegíró
filmszövegkönyv
forrásszövegminta
forrásszövegrész
fülszövegíró
fülszövegszerző
gépíró és szövegszerkesztő képzés
gépíró- és szövegszerkesztő-képzés
hirdetésszövegezés
imaszövegrész
jogiszöveg-fordítás
képszövegezés
klipszövegfordító
kódszövegfájl
közgazdasági szöveg fordítás
marketing szöveg fordítás
műszaki szöveg fordítás
normaszövegezés
nótaszövegíró
operaszövegkönyv
operettszövegkönyv
reklámszövegírás
reklámszövegíró
reklámszöveg-tervezés
rendeletszövegezés
rövid szöveges üzenet
slágerszövegíró
speciális szakszövegfordítás
szakszövegfordítás
szakszöveg fordítás
szakszövegfordító
számítástechnikai szöveg fordítás
számítógépes szövegszerkesztés
szinkronszövegírás
szövegbemondó rendszer
szövegcsíkragasztás
szöveges adatbáziskezelő
szöveg- és kiadványszerkesztés
szövegfájlszerkesztő
szövegkönyvgyűjtemény
szövegkönyvíró
szövegkönyvkészítés
szövegnagyító olvasókészülék
szövegrészhatár
szövegszerkesztés oktatás
szövegszerkesztőgép
szövegszerkesztő képzés
szövegszerkesztő-képzés
szövegszerkesztő program
szövegszerkesztő tanfolyam
szövegtárbejegyzés
szövegvésőrendszer
tervezetszövegezés
törvényszövegezés
újraszövegezés
zeneszövegíró

0,5 l-es ásványvizes üvegpalack
Az alábbi paraméterek alapján szeretnénk egy hozzávetőleges ajánlatot kérni ásványvizes üvegek gyártására: - szín: lehetőség szerint natúr, átlátszó - űrtartalom: 0,5 l - töltendő folyadék: ásványvíz - zárása: alumínium (fém) csavaros kupak - magassága: (kupakkal együtt) 22,5 cm - szélessége 67 mm - súlya: jelenlegi mintadarabunk 32 g - igényelt mennyiség : ~ 100.000 db/hó, mely folyamatosan növekedhet - UV-védelem követelmény

Vágatfeltárás
Körülbelül 2 km vágat feltárása kemény kőzetben, amelynek az első cca. 40 m-es része lett berobbantva. A többi valószínüleg ép állapotban van, de bővítésére szükség lehet.

Száraz és nedves mederkotrás
Száraz mederkotrás kb. 0,6 ha felületen. Nedves (hidromechanizációs) tókotrás 4,5 ha tófelületen.

Ásványvíz-palackozó gépsor
Ásványvíz-palackozó gépsor megvásárlásához kérnék árajánlatot.

1440 nm műmárvány lap
1440 négyzetmétert szeretnék műmárvány lappal beburkolni és erre kérek ajánlatot.

Cukorcsomagolás
Árajánlatot kérnék cukor csomagolásra. Napi mennyiség 5 kamion (120 tonna). Jelenleg 50 kg-os papírzsákban van az áru. Címkét, logót mi biztosítunk. Csomagolás módja: papír.

Nagy tétel cukor
Tisztelt Árajánlattevő! Ezúton keresünk európai illetve közvetlen exportra Icumsa 45 finomitott kristálycukrot, kizárólag nagy tételben, tisztázott származással, magyarországi átvételel, illetve hajós tengeri szállitásra. Ajánlataikat előre is köszönjük.

Havi 20 tonna ipari alkohol
Havi 20 tonna ipari alkoholra kérnék ajánlatot (nyomdaipari felhasználásra).

Csaptelep ezres tételben
Vásárolnánk félcolos egyszerű, tehát csak hideg viz elzárására szolgáló rozsdamentes csaptelepet a legegyszerűbb kivitelben, több ezres tételben.

300000 nátronpapír cementeszsák
50 kg-os cementeszsák, nátronpapír, 4 színben, négyrétegű, 80g/m2, 300000 db. Részletes ajánlatot és leírást kérek.P:Tovább a Delegáció apróra...]
Mozgásfejlesztő kerékpár
Szíves visszajelzésük kérem: mozgásfejlesztő kerékpárt milyen árban tudnának biztosítani.

Mehanikus biztonsági fémredöny
280x130-as fémredőnyt keresek, mehanikus működtetésűt. Kérek árajánlatot, amiben a munkadíj és az anyagár tételesen szerepel.

Szaporítóanyag
Keresek 1,8 ha-ra bodza szaporítóanyagot.

Vegyes tüzelésű hőlégbefúvós kazán
Műhely fűtésére keresek vegyes tüzelésű hőlégbefúvós kazánt. Használt is érdekel.

Csontvágó szalagfűrész
Szeretnék árajánlatot kérni elektromos csontvágó szalagfűrész vásárlásához.

Mézbor
Mézborra keresek árajánlatot.

Biliárdasztal-posztózás
Biliárdasztalomon lenne posztócsere és érdekelne menyibe kerül?

Fagyiskocsi
Szükségem volna egy fagyiskocsira és érdekelne a feltétel, hogy miként tudnék ilyenhez hozzájutni. Ausztriába szeretném kihozni a vállalkozásomhoz.

Autóklíma
Skoda fabia 2005 évjárat, 1.2 12v típusú autóba szeretnék klímát beszereltetni. Erre szeretnék árajánlatot kérni.

Rajbefogó és anyapótló feromon
Rajbefogó és anyapótló feromon vásárlása céljából árajánlatot szeretnék kérni.

Földkábelfektetés
Pécel külterületen 200 méter hosszban NAYY 4X50 földkábel lefektetése.

Műkő ablakpárkány
Szükségem lenne külső műkő ablakpárkányra, 2 cm vastagságban az alábbi méretekben: 6 db 110 cm hosszú 30 cm széles, 2 db 290 cm hosszú 30 cm széles, 4 db 50 cm cm hosszú 30 cm széles.

Százpalackos borállvány
Szállodánk részére keresek praktikus, gyorsan összeszerelhető borállványt kb. 100 palack tárolására.

Radiátorcsere
Lemezradiátort cserélnénk lapradiátorra. A jelenlegi kazán és csőrendszer megtartása mellett. Az alábbi méretű 2 soros lapradiátorokra lenne szükségünk: 1db 60x1.30, 2db 60x1.60, 1db 60x0.80, 2db 60x0.40.

Szikramentes ponyva
Árajánlatot szeretnék kérni a következő méretű ponyvákra. Körben minden oldal rinlizve, 40-50 cm-es távolság lenne megfelelő. Anyaga szikraálló. Amennyiben a szikraálló anyag többféle minőségben, árkategóriában elérhető, akkor egy olcsó és egy közepes árral számolva is kérném. Az anyagról műbizonylat szükségesi. 7 db 1550 x 2000 mm, 14 db 1550 x 4300 mm, 28 db 1000 x 4300 mm

Nyúltáp
Érdeklődnék, mibe kerül a nyúltáp a gyártónál, és mi az a legkisebb mennyiség, amit leszállít.

Fűtéstervezés, -kivitelezés
Egy 220 nm családi házra szeretnék gépészeti tervezési ajánlatot az alábbi műszaki tartalommal: - Kondenzációs gázkazán + vegyes tüzelésű kazán mint energiaforrás - 1000-1500 l puffertartály - legalább 3 zónás, külön szabályozható rendszer (2 padlófűtés zóna, 1 radiátor) - Konyha, előszoba, fürdő, házt. helység, nappali hálószoba, 2 gyerekszoba, előtér, dolgozó, fürdőszoba padlófűtési körök, szobákban külön hőfokszabályzási lehetőséggel - radiátor kör: fürdőszobák, hálószobák (ez opcionális, ha lehet a szellőzéssel megoldani a + energiabevitelt) - szellőzés rekuperátorral, fűtő betéttel a melegvízkörről, szobánkénti befújással és konyha-fürdő, WC, háztartási helység elszívással - Légfűtéses kandalló által termelt meleg levegő eljuttatása az alsó szint helységeibe. - Melegvízellátás a gázcirkóból a vizes helységekbe - csatornakiépítés - hőleadó közegek és csövezések kiépítése. Az ajánlatokban az olcsóságra és praktikumra törekedjenek, nem vagyok érdekelt semmilyen high-tech megoldás megvételében, inkább a legjobb ár-érték arányt keresem.

Kályhaátrakás
Hagyományos, sárga csempés, két helyiséget egyszerre fűtő cserépkályha átrakására kérek árajánlatot.

Masszőrtanfolyam
Kérném tájékoztatásukat gyógymasszőri tanfolyam áráról, idejéről.

Kovácsoltvas
Bambuszfáklyához szeretnék fekete kovácsoltvas talpat, fáklyatartót készíttetni, vásárolni. 30-50 darabot.szöveg

Ezt: szöveg még senki nem delegálta.

Ha neked van ilyen, hirdesd 588 Ft/hóért itt
Adj fel ingyenes apróhirdetést erre a profilra: szöveg!
Kérj értesítést a friss találatokról!


Keresési javaslat: ábraszöveg, adatszöveg, ajánlásszöveg, ajánlószöveg, alapszöveg, alkotmányszöveg, általános szöveg, átkötőszöveg, átszövegezés, avatószöveg, bemondószöveg, beszélt szöveg, betétszöveg, bevezetőszöveg, borítószöveg, brosúraszöveg, buborékszöveg, búcsúszöveg, címlapszöveg, címszöveg, dalszöveg, definíciószöveg, diaszöveg, dokumentumszöveg, drámaszöveg, duma, egyezményszöveg, énekszöveg, értelmezőszöveg, értelmező szöveg, esküszöveg, esszészöveg, étlapszöveg, falszöveg, falvédőszöveg, faxszöveg, fedőszöveg, fejezetszöveg, fejszöveg, feladatszöveg, felhívásszöveg, feliratszöveg, figyelmeztetőszöveg, filmhíradószöveg, filmszöveg, fogadalomszöveg, folklórszöveg, folyóiratszöveg, folyószöveg, fordításszöveg, formaszöveg, formátumszöveg, forrásszöveg, főszöveg, főszöveganyag, függelékszöveg, fülszöveg, futószöveg, háttérszöveg, hibaszöveg, híradószöveg, hirdetésszöveg, hírszöveg, hívószöveg, honlapszöveg, idegennyelvű szöveg, imaszöveg, indítószöveg, indokolásszöveg, indulószöveg, interjúszöveg, írott szöveg, ismertetőszöveg, jegyzetszöveg, jogi szöveg, jogszabályszöveg, jogszöveg, kampányszöveg, kánonszöveg, kantátaszöveg, katalógusszöveg, katonadalszöveg, kenyérszöveg, képernyőszöveg, képeslapszöveg, képregényszöveg, képszöveg, keresőszöveg, keretezőszöveg, keretszöveg, kezdőszöveg, kéziratszöveg, kiadványszöveg, kísérőszöveg, klipszöveg, klisészöveg, kódexszöveg, kódszöveg, költeményszöveg, kommentárszöveg, konferálószöveg, konferansziészöveg, konferanszszöveg, könyvszöveg, köszöntőszöveg, kottaszöveg, közlönyszöveg, krónikaszöveg, kulcsszöveg, kultuszszöveg, kuplészöveg, lábjegyzetszöveg, lábszöveg, lapszöveg, lexikonszöveg, magyarázószöveg, magyar szöveg, marketingszöveg, marketing szöveg, megjegyzésszöveg, megnyitószöveg, mellékszöveg, menüszöveg, meseszöveg, mintaszöveg, miseszöveg, mondaszöveg, mondókaszöveg, naplószöveg, narrátorszöveg, népdalszöveg, normaszöveg, nótaszöveg, novellaszöveg, nyelvemlékszöveg, nyitószöveg, nyomtatott szöveg, okiratszöveg, oklevélszöveg, oktatószöveg, oldalszöveg, olvasmányszöveg, operaszöveg, operettszöveg, összekötőszöveg, párbeszédszöveg, példaszöveg, plakátszöveg, pop-up szöveg, popup szöveg, propagandaszöveg, próza, ráolvasásszöveg, ráolvasószöveg, recenziószöveg, referátumszöveg, referenciaszöveg, refrénszöveg, regényszöveg, rejtvényszöveg, reklámdalszöveg, reklámszöveg, rendeletszöveg, rítusszöveg, röpiratszöveg, sablonszöveg, sajtószöveg, sanzonszöveg, segítségszöveg, sírszöveg, slágerszöveg, súgószöveg, sürgönyszöveg, szabványszöveg, szakszöveg, szakszövegírás, számítógépszöveg, számlaszöveg, számviteli szakszöveg, széljegyzetszöveg, szemelvényszöveg, szentírásszöveg, szentszöveg, szertartásszöveg, szerződésszöveg, színdarabszöveg, színjátékszöveg, szinkronszöveg, szövegablak, szövegábra, szövegábrázolás, szövegadaptáció, szövegadatbázis, szövegaláhúzás, szövegaláírás, szövegalakítás, szövegalakító, szövegalakzat, szövegalámondás, szövegállomány, szöveganalizátor, szöveganalízis, szöveganimáció, szöveganyag, szövegapplikáció, szövegarchívum, szövegárnyékolás, szövegasszociáció, szövegátalakítás, szövegátcsoportosítás, szövegátdolgozás, szövegátemelés, szövegátértelmezés, szövegátformálás, szövegáthagyományozás, szövegáthagyományozódás, szövegáthallás, szövegátírás, szövegátjátszás, szövegattitűd, szövegattribútum, szövegátültetés, szövegátvétel, szövegátvitel, szövegautomata, szövegbank, szövegbányászat, szövegbeemelés, szövegbefejezés, szövegbefogadás, szövegbegépelés, szövegbegépelő, szövegbehelyettesítés, szövegbehúzás, szövegbeiktatás, szövegbeillesztés, szövegbeírás, szövegbeíró, szövegbejátszás, szövegbejegyzés, szövegbélyegző, szövegbemondás, szövegbemondó, szövegbeolvasás, szövegbeolvasó, szövegbeosztás, szövegbeszkennelés, szövegbeszúrás, szövegbetét, szövegbetoldás, szövegbetű, szövegbeúsztatás, szövegbevitel, szövegbírálat, szövegblokk, szövegbuborék, szövegcédula, szövegcím, szövegcímke, szövegcímsor, szövegcsere, szövegcserélő, szövegcsík, szövegdallam, szövegdefiníció, szövegdekoráció, szövegdigitalizálás, szövegdiktálás, szövegdoboz, szövegdokumentáció, szövegdokumentum, szövegdráma, szövegdramaturgia, szövegeditor, szövegeffektus, szövegegybevetés, szövegegybevető, szövegegyezés, szövegegyeztetés, szövegegység, szövegejtés, szövegelem, szövegelemzés, szövegelemző, szövegelés, szövegelhelyezés, szövegellenőrzés, szövegelmélet, szövegélmény, szövegelmondás, szövegelőfordulás, szövegelőkészítés, szövegeloszlásmód, szövegelőzmény, szövegelrendezés, szövegelsajátítás, szövegeltérés, szövegelválasztás, szövegelválasztó, szövegemlék, szövegértelmezés, szövegértés, szöveges dokumentum, szövegeszköz, szövegexport, szövegexportálás, szövegezés, szövegezésmód, szövegező, szövegfájl, szövegfájlformátum, szövegfajta, szövegfejtés, szövegfejtő, szövegfeldolgozás, szövegfeldolgozó, szövegfelépítés, szövegfelesleg, szövegfelfogás, szövegfelidézés, szövegfelírás, szövegfelirat, szövegfelismerés, szövegfelismerő, szövegfeljegyzés, szövegfelmondás, szövegfelmondó, szövegfelolvasás, szövegfelolvasó, szövegfelület, szövegfelvétel, szövegfelvitel, szövegferdítés, szövegfilológia, szövegfilozófia, szövegfogalmazás, szövegfogalom, szövegföldolgozás, szövegfölirat, szövegfolklór, szövegfolklorisztika, szövegfölolvasás, szövegfölvétel, szövegfolytatás, szövegfolytonosság, szövegfordítás, szövegfordító, szövegfordulat, szövegforgács, szövegforma, szövegformáció, szövegformálás, szövegformáló, szövegformátum, szövegformázás, szöveg formázás, szövegformázó, szövegformula, szövegforrás, szövegfoszlány, szövegfüggvény, szövegfüzér, szövegfűzés, szövegfüzet, szöveggarnitúra, szöveggenerálás, szöveggeneráló, szöveggenerátor, szöveggenetika, szöveggenezis, szöveggondozás, szöveggravírozás, szöveg gravírozás, szöveggyűjtemény, szöveghamisítás, szöveghamisító, szöveghangsúly, szöveghangsúlyozás, szöveghasáb, szöveghasználat, szövegháttér, szöveghely, szöveghelyesség, szöveghelyettesítés, szöveghelyettesítő, szöveghiány, szöveghiba, szöveghitelesítés, szöveghitelesség, szöveghivatkozás, szöveghossz, szöveghosszúság, szöveghűség, szöveghúzás, szövegidézés, szövegidézet, szövegigazítás, szövegillusztráció, szövegillusztráló, szövegimport, szövegindex, szövegindexelés, szöveginformáció, szövegintarzia, szövegintegráció, szövegintegritás, szöveginterpretáció, szöveginterpretálás, szöveginterpretáló, szövegintervallum, szöveginzert, szövegirány, szövegírás, szövegíró, szövegismeret, szövegismertetés, szövegismétlés, szövegismétlő, szövegjavaslat, szövegjavítás, szövegjavító, szövegjelölés, szövegjelölő, szövegjóváhagyás, szövegkánon, szövegkép, szövegkeresés, szövegkereső, szövegkeret, szövegkeretezés, szövegkészlet, szövegkezdemény, szövegkezdés, szövegkezdet, szövegkezelés, szövegkezelő, szövegkiadvány, szövegkialakítás, szövegkiegészítés, szövegkiejtés, szövegkiemelés, szövegkiemelő, szövegkigépelés, szövegkihagyás, szövegkiírás, szövegkiíratás, szövegkiíró, szövegkijelölés, szövegkijelölő, szövegkijelzés, szövegkijelző, szövegkincs, szövegkitöltés, szövegkivágás, szöveg kivágás, szövegkivetítő, szövegkivonat, szövegkivonatolás, szövegklisé, szövegkód, szövegkódolás, szövegkódoló, szövegkoherencia, szövegkohézió, szövegkölcsönzés, szövegkollázs, szövegkollekció, szövegköltemény, szövegköltészet, szövegköltő, szövegkombináció, szövegkonstans, szövegkonténer, szövegkontextus, szövegkontúr, szövegkonvertálás, szövegkonverter, szövegkonverzió, szövegkönyv, szövegkonzol, szövegkörnyezet, szövegkorrekció, szövegkorrigálás, szövegköz, szövegközhely, szövegközlés, szövegközlő, szövegkritika, szövegkritikus, szövegküldés, szövegküldő, szövegkultúra, szövegkurzor, szövegkutatás, szövegkutató, szövegleírás, szövegleíró, szöveglejegyzés, szöveglejegyző, szöveglektorálás, szöveglelemény, szöveglelet, szövegleltár, szöveglemez, szövegletöltés, szöveglétrehozás, szöveglétrehozó, szöveglingvisztika, szöveglinkelés, szöveglista, szöveglogó, szövegmagyarázás, szövegmagyarázat, szövegmagyarázó, szövegmargó, szövegmásolás, szövegmásolat, szövegmásoló, szövegmaszk, szövegmegértés, szövegmegfogalmazás, szövegmegformálás, szövegmeghatározás, szövegmegjelenítés, szövegmegjelenítő, szövegmelléklet, szövegmemorizálás, szövegmennyiség, szövegmentés, szövegméret, szövegméretezés, szövegmező, szövegminőség, szövegminta, szövegmintázat, szövegmód, szövegmodorosság, szövegmódosítás, szövegmódosító, szövegmódosulás, szövegmodul, szövegmondás, szövegmondó, szövegmontázs, szövegmorfológia, szövegmorzsa, szövegmotívum, szövegmű, szövegműfaj, szövegmutató, szövegművelet, szövegnagyító, szövegnagyság, szövegnarráció, szövegnyelvészet, szövegnyelvtan, szövegnyilvántartás, szövegnyomat, szövegnyomó, szövegnyomozás, szövegnyomtatás, szövegnyomtató, szövegobjektum, szövegoldal, szövegolvasás, szövegolvasat, szövegolvasó, szöveg-összeállítás, szövegösszefüggés, szövegösszefűzés, szövegösszekötő, szövegösszemondás, szövegösszetétel, szövegösszetevő, szövegösszevetés, szövegosztályozás, szövegpanel, szövegpárhuzam, szövegpartitúra, szövegpélda, szövegpéldány, szövegpercepció, szövegplágium, szövegpozíció, szövegprezentáció, szövegprogram, szövegpublikáció, szövegpublikálás, szövegpuffer, szövegrajz, szövegrajzolás, szövegrecitálás, szövegregény, szövegrekonstrukció, szövegreláció, szövegrend, szövegrendezés, szövegrendszer, szövegrepertoár, szövegreprodukció, szövegrestaurálás, szövegrész, szövegrészlet, szövegritmika, szövegritmizálás, szövegritmus, szövegrögzítés, szöveg rögzítés, szövegrögzítő, szövegrokonság, szövegromlás, szövegrövidítés, szövegrövidülés, szövegsablon, szövegsajátosság, szövegsajátság, szövegséma, szövegsokszorosítás, szövegsor, szövegsorrend, szövegspecifikáló, szövegspecifikus, szövegstatisztika, szövegstilisztika, szövegstílus, szövegstruktúra, szövegstrukturálás, szövegsűrűség, szövegszakasz, szövegszedés, szövegszedő, szövegszegmens, szövegszegmentálás, szövegszegmentum, szövegszél, szövegszelekció, szövegszemantika, szövegszemelvény, szövegszemiotika, szövegszemlélet, szövegszempont, szövegszerkesztés, szövegszerkesztő, szövegszerkezet, szövegszerűség, szövegszerző, szövegszín, szövegszínház, szövegszintaktika, szövegszintaxis, szövegszintézis, szövegszituáció, szövegszótár, szövegszövés, szövegszövet, szövegszövevény, szövegszubsztrátum, szövegszűrés, szövegtábla, szövegtáblázat, szövegtabló, szövegtabulálás, szövegtagolás, szövegtagoltság, szövegtan, szövegtanulás, szövegtanulmányozás, szövegtapadás, szövegtár, szövegtárelem, szövegtárolás, szövegtároló, szövegtartalom, szövegtartomány, szövegtechnika, szövegtechnológia, szövegtekercs, szövegterjedelem, szövegterv, szövegtervezés, szövegtervezet, szövegtest, szövegtévesztés, szövegtextúra, szövegtipizálás, szövegtipográfia, szövegtipológia, szövegtípus, szövegtisztaság, szövegtisztítás, szövegtolmácsolás, szövegtömörítés, szövegtömörítő, szövegtoposz, szövegtördelés, szövegtördelő, szövegtöredék, szövegtörlés, szövegtorlódás, szövegtorzítás, szövegtorzó, szövegtörzs, szövegtorzulás, szövegtradíció, szövegtranszformáció, szövegtranszformálás, szövegtudás, szövegtudomány, szövegtudós, szövegtükör, szövegtulajdonság, szövegutalás, szövegütközés, szövegüzenet, szövegvágás, szövegváltozat, szövegváltozó, szövegváltoztatás, szövegvariáció, szövegvariálás, szövegvariálódás, szövegvariáns, szövegváz, szövegvázlat, szövegvégződés, szövegvers, szövegverzió, szövegvésés, szövegvéső, szövegvizsgálat, szövegvonatkozás, szövegzáradék, szövegzárlat, szövegzavar, szövegzeneiség, táblaszöveg, tájékoztatószöveg, tananyagszöveg, táncdalszöveg, tankönyvszöveg, tanszöveg, táviratszöveg, telefaxszöveg, tervezetszöveg, tesztszöveg, tételszöveg, típusszöveg, tollbamondásszöveg, töltelékszöveg, törvényszöveg, törzsszöveg, üdvözlőszöveg, újságszöveg, uszítószöveg, üzenetszöveg, vándorszöveg, varázsszöveg, vázlatszöveg, végtelen szöveg, versszöveg, vezérszöveg, videószöveg, vitaszöveg, záradékszöveg, zárószöveg, zeneszöveg, zsolozsmaszöveg, zsoltárszöveg

Próbáld ki az 1x.hu újszerű keresési lehetőségeit is!


A sikeres keresés feltételei:
  • Használj pontos kifejezést
  • Ha bizonytalan vagy egy szó írásmódjában, használd a szó valamely töredékét, aztán válassz a megjelenő listából. Legalább három betűt adj meg!
  • Részesítsd előnyben az általánosabb fogalmakat (pl.: "varas-zöld galambgomba" helyett használd inkább a "gombafajta" vagy egyszerűen a "gomba" keresőszót)
  • Próbálj meg mindig egyes számot használni még gyűjtőfogalmak esetében is (pl.: "tisztítószerek" helyett "tisztítószer")
  • Többszavas keresnél próbálkozz vesszőt használni a szavak között (pl.: "tábla, iskola" vagy "konyha, foglalkozás"), és kattints a piros-kék listán
  • Kerüld a ragozott, toldalékolt formákat és a bonyolult szóösszetételeket
  • Ne adj meg túl sok feltételt a részletes keresés alatt
  • Helység- és cégnevet a részletes keresés alatt keress
  • Kapcsold be a szinonimakereséstCopyright © 2007 Delegáció – delegacio.hu

http://aproban.hu aproban.hu

Ha valamit nem találsz a Delegáción

Google
Web
delegacio.hu